OSGeo Лого: Използване, История и Истегляне

Исползване на Логото

Това е официалното лого на Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Моля съобразявайте се с правилата за запазена марка, когато го исползвате.

В добавка ни сме изготвили Наръчник за Марката (PDF - 540KB), в който представяме ръководство за използване на логото, цветовете и външния вид за да сме сигурни във неговата визуална идентичност.

История на Логото

OSGeo логото е създадено след конкурс малко след създаването на фондацията. Като част от конкурс, ние получихме много предложения и проведохме гласуване за да определим победител.

Предложението на Aaron Koning бе на първо място. Първоначалното предложение бе преработено с цел лесно принтиране, но запазихме първоначалната изчистена концепция на дизайна.

Истегляне на Логото


OSGeo логото е достъпно в няколко различни форми, цветови модели и версии.

Файлови Формати


OSGeo логото се предлага в няколко различни файлови формати:
  • JPG - Нискокачествено растерно изображение, без прозрачност
  • PNG - Средно качество растерно изображение подходящо за web и презентации
  • TIF - Високо качество растерно изображение, подходящо за включване в печатни публикации. Поради големия размер е достъпно за истегляне като пакет.
  • EPS - Encapsulated PostScript векторен формат с високо качество подходящ за пресата
  • PSD - Алтернативен висококачествен растерен формат (Adobe Photoshop)

Цветови Модели


В допълнение, два цветови модела са достъпни в EPS и TIF файлови формати (с исключение на черно-белите версии):
  • CMYK - Четири цветен модел
  • PMS - Пълноцветен (PMS 362/375) модел.

Версии


Всяка форма на OSGeo логото е достъпна в две версии , със и без мотото "Вашия Компас в Отворения Код". Изборът между тези версии е ваш.

Всички OSGeo лого версии са достъпни за истегляне индивидуално (с исключение на TIF файловете) или като част от голям архивен файл. Приятно прекарване!

Пакет за Истегляне


За ваше улеснение, всички OSGeo лога са достъпни в един самостоятелен файл с размер около 5MB:

Стандартно Лого


Това е стандартната пълноцветна версия на OSGeo логото, за исползване в по-вечето случаи.
Full colour logo
[jpg] [png] [psd] [eps::CMYK] [eps::PMS] [tif::CMYK] [tif::PMS]
Full colour logo with tagline
[jpg] [png] [psd] [eps::CMYK] [eps::PMS] [tif::CMYK] [tif::PMS]

Чернобяло Лого


Тази версия е за исползване при чернобял печат
Grayscale logo
[eps] [jpg] [png] [psd] [tif]
Grayscale logo with tagline
[eps] [jpg] [png] [psd] [tif]

"Обратно" Пълноцветно Лого


Тази версия е подходяща за използване при тъмен фон

Two colour reversed logo

[png] [psd] [eps::CMYK] [eps::PMS]

Two colour reversed logo with tagline

[png] [psd] [eps::CMYK] [eps::PMS]

"Обратно" 1-Цветно Лого


Подходяща за исползване при тъмен фон

One colour reversed logo

[png] [psd] [eps::CMYK] [eps::PMS]

One colour reversed logo with tagline

[png] [psd] [eps::CMYK] [eps::PMS]

"Обратно" Бяло Лого


Тази версия, където зеленото е сменено с бяло е подходяща за използване при тъмен фон

White reversed logo

[eps] [png] [psd] [tif]

White reversed logo with tagline

[eps] [png] [psd] [tif]